Mitä ovat muuttuvat kustannukset?

Mitä ovat muuttuvat kustannukset?

Muuttuvat kulut Muuttuvia kuluja ovat yleensä esimerkiksi raaka-aine-, palkka- ja tietyissä tapauksissa myös markkinointikulut. Muuttuvien kulujen määrä kasvaa samassa suhteessa, kun myynti kasvaa ja vastaavasti pienenee, kun tuotanto- ja myynti pienenevät. Mikä on Muuttuvat kustannukset? Muuttuvat kulut Muuttuvia kuluja ovat yleensä esimerkiksi raaka-aine-, palkka- ja tietyissä tapauksissa myös markkinointikulut. Muuttuvien kulujen määrä kasvaa samassa suhteessa, … Lue lisää

Saako polttoaineesta vähentää alv?

Saako polttoaineesta vähentää alv?

Yritys voi vähentää omistamistaan ajoneuvoista ja niihin liittyvistä käyttökuluista, kuten esimerkiksi huolloista ja polttoaineesta arvonlisäveron näin halutessaan. Tällöin verottaja kuitenkin edellyttää, että kyseisen ajoneuvon ajoista pidetään ajantasaista dokumentointia. Mikä on visio ja missio? Missio viestii yrityksen tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössään. Mission ja vision ero on se, että missio viittaa enemmän olemassaolon syyhyn … Lue lisää

Voiko työnantaja vaatia lomalta töihin?

Voiko työnantaja vaatia lomalta töihin?

Ilmoitus loman antamisesta on sitova. Työnantaja ei voi myöskään keskeyttää alkanutta vuosilomaa ja komentaa työntekijää takaisin töihin. Jos työntekijä kuitenkin voi ja haluaa keskeyttää lomansa, hän voi sen tällaisessa tapauksessa tehdä. Mikä on työnantaja englanniksi? Ääntäminen Käännös Ääninäyte Substantiivit 1. employer 2. master US Milloin työnantaja tarvitsee verokortin? Verokorttiin on merkitty veroprosentti, jota tarvitset, jos … Lue lisää

Kuka on opettajan työnantaja?

Kuka on opettajan työnantaja?

Koulu on opettajan työnantaja, ja opettajien työpaikat ja palkkatulot riippuvat oppilasmäärästä ja koulun maineesta. Voiko työnantaja perua vuorotteluvapaan? Vuorotteluvapaa voidaan päättää ennenaikaisesti, jos sekä vuorottelija että työnantaja tähän suostuvat. Jos päätät vuorotteluvapaasi ennen sen alun perin sovittua päättymisaikaa, et voi jäädä uudelle vuorotteluvapaalle, ennen kuin olet vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen ollut töissä vähintään 5 vuotta. Saako … Lue lisää

Voiko työnantaja irtisanoa lomalla?

Voiko työnantaja irtisanoa lomalla?

Työnantaja voi työntekijää kuultuaan ja vuosilomalain mukaista ilmoitusmenettelyä noudattaen määrätä pitämään päättyneen vuosilomakauden vuosilomat irtisanomisaikana. Kesälomaa tämä koskee siltä osin, kun irtisanomisaika osuu lomakaudelle (2.5. –30.9.) ja muuta lomaa siltä osin, kun irtisanomisaika osuu ajalle 1.10. Voiko työnantaja määrätä korvaavaan työhön? Työnantaja voi tarjota työntekijälle sairausloman sijaan korvaavia työtehtäviä käytännössä miltä vain alalta. Työntekijä saa … Lue lisää

Mitä työnantaja odottaa sinulta?

Mitä työnantaja odottaa sinulta?

Hyvältä työntekijältä odotetaan ennen kaikkea hyviä työyhteisötaitoja: hän auttaa muita, tarjoaa tukea työtovereilleen ja omaa hyvät vuorovaikutustaidot. Hyvä työntekijä ylläpitää käyttäytymisellään positiivista ilmapiiriä työyhteisössä. Mikä taho on Siilinjärven suurin työnantaja? Suuria, yli 100 henkilöä työllistäviä työnantajia on yhdeksän. Niistä kaksi toimii julkisella sektorilla. Suurimmat yritykset Siilinjärvellä ovat Yaran tehdas ja kaivos, Hydroline Oy, E. Hartikainen … Lue lisää

Saako työnantaja valehdella?

Saako työnantaja valehdella?

Valehdella ei saa. Mikäli työntekijä valehtelee työnantajastaan, työnantaja voi antaa varoituksen. Jos valehtelu jatkuu, työsuhteen voi sanoa irti. Törkeissä tapauksissa voi irtisanoa ilman varoitusta. Saako työnantaja verokortin OmaVerosta? Työntekijäliittymän kautta ei voi enää lähettää verokortteja 16.12.2020 lähtien. Työntekijäliittymässä oleva verokorttien lähetys poistuu käytöstä uuden rajapinnan käyttöönoton myötä ja työnantaja saa jatkossa verokortit suoraan Verohallinnolta, myös … Lue lisää

Kuka maksaa hygieniapassin?

Kuka maksaa hygieniapassin?

Työnantajan velvollisuus on neuvoa sekä tarvittaessa kouluttaa ne työntekijät, jotka toimivat elintarvikkeiden kanssa. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija huolehtii kustannuksellaan hygieniapasseista. Saako työnantaja kysyä ikää? Tasa-arvovaltuutettu on lausunnossaan todennut, että vanhemmuuteen tai perheenhuoltovelvollisuuteen liittyvien seikkojen, kuten esimerkiksi perhesuhteiden tai siviilisäädyn, kysyminen työhönoton yhteydessä on tasa-arvolain vastaista. Milloin työnantaja maksaa päivärahaa? Kotimaan päivärahaa voidaan maksaa verovapaana työntekijälle, … Lue lisää

Mikä on Suomen suurin työllistäjä?

Mikä on Suomen suurin työllistäjä?

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yhteensä noin 38 000 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa neljällä toimialalla ja keskushallinnossa. Saako työnantaja kysyä siviilisäädystä? Myös esimerkiksi siviilisäätyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon ja poliittisiin mielipiteisiin liittyviin kysymyksiin saa jättää vastaamatta. Tasa-arvolain mukaan myöskään asepalvelun suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä ei saa työhaastattelussa kysellä. Voiko työnantaja rajoittaa … Lue lisää

Voiko työnantaja hakea Tartuntatautipäivärahaa?

Voiko työnantaja hakea Tartuntatautipäivärahaa?

Päivärahaa voi hakea työntekijä tai työnantaja Kelan asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella SV8. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin allekirjoittaman päätös työstä poissaolosta tai päätös karanteenista tai eristämisestä. Voiko työnantaja määrätä Iltavuoroon? Työnantaja ei voi muuttaa työvuoroa, johon työntekijä on jo saapunut. Mikä on Suomen suurin työnantaja? Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka … Lue lisää