Mihin voi valittaa yrityksen toiminnasta?

Mihin voi valittaa yrityksen toiminnasta?

Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun silloin, kun kantelusi kohteena olevan toimipaikan tai henkilön toiminta on mielestäsi lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Mitä tapahtuu kun yritys menee konkurssiin? Mitä konkurssi tarkoittaa? Konkurssi tarkoittaa tilannetta, jossa velallinen henkilö tai yritys todetaan tuomioistuimessa kyvyttömäksi velkojensa maksuun. Konkurssi on siis niin sanottu maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen yrityksen omaisuus realisoidaan, ja saadut tuotot … Lue lisää

Miten KTP lasketaan?

Miten KTP lasketaan?

Yrityksen katetuottolaskenta pitää sisällään useita tunnuslukuja: Katetuotto eli myyntikate kertoo kuinka paljon myyntituotoista jää yli muuttuvien kustannusten jälkeen. Katetuottoprosentti puolestaan lasketaan kaavalla (katetuotto/myyntituotot)*100. Miten kasvattaa liikevaihtoa? 5 tapaa yrityksen liikevaihdon kasvattamiseen Panosta myyntiin ja asiakashankintaan. Ennen uusille urille suuntaamista kannattaa kääntää katse siihen, millaista liiketoiminta on nyt. … Etsi uusia liiketoimintamalleja. … Harkitse kansainvälistymistä … … Lue lisää

Mitä eroa on Liikeidealla ja Liiketoimintasuunnitelmalla?

Mitä eroa on Liikeidealla ja Liiketoimintasuunnitelmalla?

Liikeidea kuvaa toiminta-ajatuksen toteuttamisen. Se vastaa kysymyksiin ”kenelle”, ”mitä” ja ”miten”. Liiketoimintamalli puolestaan vastaa kysymykseen siitä, miten käytännössä toteutat liikeideasi. Miten tulos ja Rahoitusbudjetti eroavat toisistaan? Nimensä mukaisesti tulosbudjetti kertoo, mistä lähteistä yrityksen tulos syntyy. Rahoitusbudjetti puolestaan kuvaa, mistä kulut syntyvät ja paljonko varoja jää jäljelle. Mitä asioita voidaan varmistaa Kassabudjetin avulla? Toisin kuin tulosbudjetti, … Lue lisää

Voiko olla useampi toimiala?

Voiko olla useampi toimiala?

Toimialoja voi olla joko yksi tai useampi. Toimiala ilmoitetaan kahdelle taholle eli kaupparekisterille sekä Verohallintoon. Voiko toiminimellä olla useampi toimiala? Toimiala voidaan siis tarvittaessa ilmoittaa hyvin lyhyesti tai erittäin pitkästi – täysin riippuen yrityksesi liiketoiminnasta. Toimialoja voi olla joko yksi tai useampi. Toimiala ilmoitetaan kahdelle taholle eli kaupparekisterille sekä Verohallintoon. Mitä kuluja yrityksellä on? Yrityksen … Lue lisää

Mistä yhteisöveroa maksetaan?

Mistä yhteisöveroa maksetaan?

Yhteisöveroa eli yhteisön tuloveroa maksetaan osakeyhtiön tuloksesta. Tällä hetkellä yhteisövero on 20 prosenttia. Osakeyhtiön tulos saadaan selville vähentämällä yrityksen veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset kulut. Mikä on Keskeytysvakuutus? Keskeytysvakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja, jotka suoraan johtuvat omaisuusvahingosta tai henkilön työkyvyttömyydestä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Mitä tarkoittaa epäorgaaninen kasvu? Epäorgaanisella kasvulla tarkoitetaan kasvua, joka ei … Lue lisää

Kuka voi antaa Suomi FI valtuuden?

Kuka voi antaa Suomi FI valtuuden?

Yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta voi asioida valtuudella kuka tahansa henkilö, jolle on annettu valtuus, joka on tyyppiä asiointivaltuus tai edustamisvaltuus. Huomaa, että ulkomaalaisen yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi on mahdollista vain, jos asiointipalvelu on sallinut sen. Mitä tarkoittaa toimitusjohtajan sijainen? Toimitusjohtajan sijaisella on vastaava edustusvalta kuin toimitusjohtajalla. Toimitusjohtajan sijaisella ei ole kuitenkaan yhtiön … Lue lisää

Voiko olla monta toimialaa?

Voiko olla monta toimialaa?

Toimialoja voi olla joko yksi tai useampi. Toimiala ilmoitetaan kahdelle taholle eli kaupparekisterille sekä Verohallintoon. Voiko toiminimen toimialaa muuttaa? Toiminimen toimialan muutos Toiminimen toimialan muutoksen hinta on 40 euroa sähköisesti tehtynä tai 95 euroa, mikäli hoidat asian paperi-ilmoituksella. Sähköisen ilmoituksen hinta on kuitenkin 40 euroa per asia, eli jos teet samassa yhteydessä muita muutoksia (esim. … Lue lisää

Onko nettovarallisuus sama kuin oma pääoma?

Onko nettovarallisuus sama kuin oma pääoma?

Valtaosassa tapauksista nettovarallisuus on sama luku kuin tilipäätöksen taseessa oleva yrityksen oma pääoma. Tähän poikkeuksen tekevät kuitenkin sellaiset tilanteet, joissa yrityksellä on omistuksessaan esimerkiksi kiinteistöjä tai käyttöomaisuusosakkeita*, joiden verotusarvo on korkeampi kuin tasearvo. Saako yhdistys ostaa alkoholia? Yhteisö ei voi tuoda alkoholia verovapaasti ulkomailta. Alkoholin tarjoileminen maksua vastaan on mahdollista vain anniskeluluvalla, oli kyseessä yksityistilaisuus … Lue lisää

Miten nostaa yrityksen luottoluokitusta?

Miten nostaa yrityksen luottoluokitusta?

Voit parantaa pistemäärää muun muassa maksamalla pois velkojasi, vakiinnuttamalla tulosi, maksamalla laskusi ajallaan, välttämällä liiallisia osoitteenmuutoksia väestörekisterissä, välttämällä työtä tai omistusosuutta yrityksissä, joilla on matala luottoluokitus. Miten markkinoit omaa yritystä? 6 vinkkiä pienyrityksen markkinointiin Keskitä yrityksen markkinointi. Kerro menestystarinoita tuotteestasi tai palvelustasi. Esittele työtapojasi. Hyödynnä sähköpostia tehokkaasti yrityksesi markkinoinnissa. Luo yrityksellesi Google My Business -profiili. … Lue lisää

Mistä löytyy yrityksen verkkolaskuosoite?

Mistä löytyy yrityksen verkkolaskuosoite?

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) verkkosivuilta löytyvästä verkkolaskuosoitteistosta löytyvät suomalaisten organisaatioiden verkkolaskuosoitteet. Verkkolaskuosoitteiston tietoja ylläpitävät suomalaiset verkkolaskun välittäjät. Mikä on käyttäjäyritys? Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin hänelle työnantajana kuuluvat velvoitteet. Käyttäjäyrityksen tehtävänä taas on ohjata ja opastaa työntekijää. Käyttäjäyritys myös valvoo työntekijän työn tekemistä. Miksi asiakaslähtöisyys on tärkeää yrityksille? Asiakaslähtöisyys näkyy myös yrityksen … Lue lisää