Onko nettovarallisuus sama kuin oma pääoma?

Valtaosassa tapauksista nettovarallisuus on sama luku kuin tilipäätöksen taseessa oleva yrityksen oma pääoma. Tähän poikkeuksen tekevät kuitenkin sellaiset tilanteet, joissa yrityksellä on omistuksessaan esimerkiksi kiinteistöjä tai käyttöomaisuusosakkeita*, joiden verotusarvo on korkeampi kuin tasearvo.

Saako yhdistys ostaa alkoholia?

Yhteisö ei voi tuoda alkoholia verovapaasti ulkomailta. Alkoholin tarjoileminen maksua vastaan on mahdollista vain anniskeluluvalla, oli kyseessä yksityistilaisuus tai ei. Anniskelupaikkaan alkoholit hankitaan lupanumerolla. Yritys voi tarjoilla juhlissaan maksutta Suomesta hankittua alkoholia.

Mitä on Lyhytaikaiset saamiset?

Lyhytaikaisiin saamisiin kuuluvat sellaiset saamiset, jotka odotetaan saatavaksi vuoden sisällä. Pitkäaikaiset saamiset odotetaan saatavaksi vastaavasti yli vuoden päästä. Lyhytaikai- siin saamisiin kuuluu mm. myyntisaamiset, lainasaamiset ja siirtosaami- set.

Mitä eri rahoitusvaihtoehtoja on olemassa?

Pankin rahoitus

Yrityslaina uudelle yritykselle Nordealta tai muulta pankilta tai rahoituslaitokselta on yleisin vaihtoehto hoitaa rahoitus yrityksen perustamiseen. Tarjolla on kuitenkin myös useita erilaisia rahoitustuotteita ja -ratkaisuja yrittäjille, kuten luottokortteja, lainoja ja leasing-vaihtoehtoja.

Miten tehdä rahoitussuunnitelma?

Rahoitussuunnitelmassa tehtäessä pitää miettiä mm. se, paljonko rahaa ylipäätään tarvitaan, mistä sitä voi hankkia, paljonko sen hankkiminen maksaa (lainan korot) ja millainen oman ja vieraan pääoman suhde halutaan.

Mikä on rahoitussuunnitelma?

Rahoitussuunnitelma on tiekartta siitä, miten yritysrahoitus ylipäätään järjestyy. Eli mihin rahoitusta tarvitset ja kuinka paljon, mistä yrityksesi rahoituksen saa, kuinka pitkäksi aikaa rahoitusta tarvitset, miten hoidat takaisinmaksun ja niin edelleen.

Miten Varmuusmarginaali lasketaan?

Varmuusmarginaali prosentti lasketaan seuraavasti: Varmuusmarginaali / nykyinen myynti x 100.

Onko markkinointi vaikeaa?

Markkinoinnin ei tarvitse olla vaikeaa tai pelottavaa. Näin valitset markkinoinnille oikeat tavoitteet ja laadit toimivan markkinointisuunnitelman. Markkinointi kuuluu kaikenkokoisille yrittäjille, ei vain suuryrityksille. Se on paljon muutakin kuin mainoskampanjoiden tekemistä.

Mitä Keskeytysvakuutus korvaa?

Keskeytysvakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja, jotka suoraan johtuvat omaisuusvahingosta tai henkilön työkyvyttömyydestä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

Mitä strategia pitää sisällään?

Hyvässä strategiassa on kyetty kiteyttämään muutama tärkeä kehittämisen kohde. Lisäksi strategia tarkoittaa käytännössä valintojen tekemistä: mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Strategia on yhtä kuin liiketoiminnan valinnat. Strategia yhdistää myös asiakkaan tarpeet, kilpailun, resurssit ja osaamisen.

Mihin tarvitaan strategiaa?

Strategiatyön lähtökohtana voi pitää asiakkaiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtämistä. Strategiaa tarvitaan myös siihen, että yritys pystyy uudistamaan toimintaansa, löytämään uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia sekä löytämään kilpailuetuja.

Miten saada liikevaihto?

Liikevaihto saadaan, kun yrityksen myynnistä vähennetään arvonlisävero sekä alennukset, joita yritys on voinut asiakkailleen myöntää. Jos pk-yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euroon, sen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Mitä kasvu vaatii?

Yrityksen kasvu ei tapahdu huomaamatta tai ilman yrittäjän panostusta. Se edellyttää aikaa, ajatustyötä ja uusien asioiden opettelua sekä asioiden tarkastelemista eri näkökulmista. Muutos vaatii myös avoimuutta sekä herkkää reagointia. Muutokselle on hyvä antaa tilaa ja aikaa muokkautua oman yrityksen näköiseksi.

Jätä kommentti