Mihin voi valittaa yrityksen toiminnasta?

Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun silloin, kun kantelusi kohteena olevan toimipaikan tai henkilön toiminta on mielestäsi lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista.

Mitä tapahtuu kun yritys menee konkurssiin?

Mitä konkurssi tarkoittaa? Konkurssi tarkoittaa tilannetta, jossa velallinen henkilö tai yritys todetaan tuomioistuimessa kyvyttömäksi velkojensa maksuun. Konkurssi on siis niin sanottu maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen yrityksen omaisuus realisoidaan, ja saadut tuotot jaetaan velkojille.

Paljonko uuden työntekijän tulisi yritykselle tuottaa?

Ota myös huomioon, että uuden työntekijän tulisi tuottaa yrityksen kassaan vähintään oman palkkansa verran, jotta työntekijän palkkaaminen olisi kannattavaa yritystoiminnalle.

Mitä tarkoittaa yrityksen sisäinen viestintä?

Sisäinen viestintä = organisaation sisällä tapahtuvaa, työyhteisön jäseniin kohdistuvaa ja heidän välillään tapahtuvaa viestintää. Yhteisöviestintä = erilaisten yhteisöjen, kuten yritysten ja järjestöjen, viestintää. Yritysviestintä = yksityisen organisaation sisäistä viestintää.

Mikä on yrityksen brändi?

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus.

Mitä tarkoittaa yrityksen kirjanpidossa Pysyvät vastaavat?

Pysyvät vastaavat (engl. Fixed Asset) ovat yritysten ja muiden talousyksiköiden taseen vastaavissa omaisuuseriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

Mitä työntekijöille tapahtuu yrityksen joutuessa konkurssiin?

Konkurssitilanteessa pesänhoitajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, josta ilmenevät työsuhteen kesto, työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy.

Miten yrityksen tuottavuutta voidaan mitata?

Kannattavuuden mittaaminen on suhteellisen helppoa, koska kannattavuutta voidaan mitata yrityksen rahamääräisellä tuloksella. Tuottavuuden mittaamiseen eivät rahamääräiset mittarit kuitenkaan sovellu. Tuottavuutta mitataan rahamääräisten mittarien sijasta tuotosten ja panosten välisellä suhteella.

Onko yrityksen tiedot henkilötietoja?

Esimerkkejä tiedoista, jotka eivät ole henkilötietoja:

yrityksen rekisteritunnus. yleinen sähköpostiosoite, kuten info@yritys.com.

Jätä kommentti