Miten yritys haetaan konkurssiin?

Konkurssiin asettamista voi hakea velallinen itse tai velkoja. Hakemus tehdään yleensä sille käräjäoikeudelle, jonka toimialueella velallisen taloudellista toimintaa on johdettu. Päättäessään konkurssin aloittamisesta käräjäoikeus määrää myös pesänhoitajan huolehtimaan konkurssipesän selvittämisestä.

Kuka maksaa yrityksen konkurssin?

Konkurssihakemuksen tekemisessä käytetyn asianajajan palkkio voidaan maksaa yrityksen varoista ennen kuin konkurssi tulee vireille. Pesänhoitajan kulut taas maksetaan konkurssipesän varoista ennen kuin velkojat saavat suorituksia. Jos konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, pesänhoitaja saa palkkion valtion varoista.

Voiko verottaja hakea yritystä konkurssiin?

Konkurssiin hakeminen

Konkurssihakemuksen voi laatia velkoja tai velallinen. Jopa 70% konkursseista alkaa velkojan hakemuksesta ja näistä hakemuksista suuri osa on verottajan sekä eläkevakuutusyhtiöiden alkuun panemia. Konkurssihakemus tehdään siihen käräjäoikeuteen, jonka toimialueella yrityksen toimintaa on johdettu.

Milloin yritys menee konkurssiin?

Käräjäoikeus voi asettaa yrityksen konkurssiin, jos se on pysyvästi kykenemätön maksamaan velkoja. Taloudellisesti erittäin huonossa tilanteessa oleva yritys, jonka toiminta on mahdollisesti vielä pelastettavissa, voidaan konkurssin sijasta hakea yrityssaneeraukseen.

Mistä näkee yrityksen velat?

Verovelkarekisteri löytyy Yritys– ja yhteisötietojärjestelmän kautta kohdasta YTJ-tietopalvelu – Yrityshaku.

Kuka maksaa yrityksen velat?

Yrittäjä vastaa veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudella. Yrittäjän vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudella. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yrityksestä henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Voiko konkurssin tehnyt perustaa uuden yrityksen?

Konkurssi ei estä uuden yrityksen perustamista eikä yritystoiminnan uudelleen aloittamista. Yritystoi- minnan aloittaminen saattaa kuitenkin hankaloitua. Konkurssin kokeneen yrittäjän uudella yrityksellä voi olla vaikeuksia päästä rekisteröitymään ennakkoperintärekisteriin.

Voiko konkurssin jälkeen perustaa uuden yrityksen?

Uusi yritystoiminta konkurssin jälkeen? Konkurssi ei estä uuden yrityksen perustamista eikä yritystoiminnan uudelleen aloittamista. Yritystoi- minnan aloittaminen saattaa kuitenkin hankaloitua. Konkurssin kokeneen yrittäjän uudella yrityksellä voi olla vaikeuksia päästä rekisteröitymään ennakkoperintärekisteriin.

Jätä kommentti