Voiko lapsi olla yrittäjä?

Lapsi voi olla elinkeinoharjoittaja eli toiminimiyrittäjä. Tämä edellyttää alaikäisen edunvalvojan suostumusta. Jos edunvalvoja haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa alaikäisen puolesta tämän lukuun, siihen on oltava holhousviranomaisen lupa.

Voiko lapselle maksaa palkkaa?

Toiminimimuotoinen yritys ei voi maksaa rahapalkkaa tai antaa luontoisetuja yrittäjälle itselle, puolisolle tai alle 14 -vuotiaalle lapselle. Rahapalkan sijaan toiminimiyrittäjä nostaa yrityksen tililtä rahaa, jotka merkitään kirjanpidossa yksityistilille.

Montako lasta Jaajolla on?

Neljä lasta ja 10 yritystä – Jaajo Linnonmaa jaksaa, koska korkki on kiinni.

Minkä ikäinen voi olla Kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjyys on yksi vaihtoehto 15 vuotta täyttäneelle yrittäjälle. Lapsi tarvitsee yritystä perustaessaan edunvalvojansa eli huoltajansa suostumuksen ja allekirjoituksen kaikkiin asiakirjoihin eikä yritysmuodoilla ole sen suhteen eroja. Myös yrityksen sopimukset ja muut paperityöt pitää hoitaa huoltajan kautta.

Voiko 10-vuotias perustaa yrityksen?

Lapsi voi olla elinkeinoharjoittaja eli toiminimiyrittäjä. Tämä edellyttää alaikäisen edunvalvojan suostumusta. Jos edunvalvoja haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa alaikäisen puolesta tämän lukuun, siihen on oltava holhousviranomaisen lupa.

Miten perustaa yritys nuorena?

Lapsi tarvitsee yritystä perustaessaan edunvalvojansa eli huoltajansa suostumuksen ja allekirjoituksen kaikkiin asiakirjoihin eikä yritysmuodoilla ole sen suhteen eroja. Myös yrityksen sopimukset ja muut paperityöt pitää hoitaa huoltajan kautta. Kun alaikäinen lapsi on yrittäjä, hän käytännössä hoitaa vain työnteon.

Voiko alaikäinen omistaa osakeyhtiön osakkeita?

Alaikäinen lapsi voi olla osakeyhtiön osakkeenmerkitsijä ja perustamissopimuksen allekirjoittaja. Jos alaikäinen maksaa osakkeiden merkintähinnan omilla työansioillaan ja on vähintään 15-vuotias, hän voi itse merkitä osakeyhtiön osakkeet.

Miten aloittaa oma yritys nuorena?

Käytännössä lapsi tai nuori tarvitsee aina huoltajansa apua yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan pyörittämiseen. Nuorelle yrittäjälle sopii parhaiten pienimuotoinen yritystoiminta, jota harjoitetaan toiminimen avulla. Kevytyrittäjyys on yksi vaihtoehto 15 vuotta täyttäneelle yrittäjälle.

Jätä kommentti