Voiko yritys ostaa Kryptovaluuttaa?

Virtuaalivaluutta osana omaa liiketoimintaa

Yrityksellä on verkkokauppa, jossa on mahdollista maksaa bitcoineilla. Bitcoin-maksumahdollisuuden lisäksi yritys alkaa säilöä bitcoineja erityisessä palvelussa, niin sanotussa virtuaalilompakossa.

Voiko yritys sijoittaa Kryptovaluuttaan?

Kryptovaluutta voi esiintyä yritysten sijoituskohteena ja maksuvälineenä, minkä myötä taloushallintoalalla työskentelevät voivat kohdata niihin liittyviä kirjanpidollisia ja verotuksellisia kysymyksiä.

Mikä on kahdenkertainen kirjanpito?

Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että yrityksen tuloista ja menoista tehdään kirjanpidossa kaksi kirjausta, debet- ja kredit -tileille. Tällä kirjaustavalla varmistetaan kirjanpidon virheettömyys ja se, ettei mitään jää kirjaamatta.

Mitä tarkoittaa varaston muutos kirjanpidossa?

Varaston arvon muutos tarkoittaa tuloslaskelman tilikauden alun ja lopun välistä varaston arvon muutosta. Tämä arvon muutos vaikuttaa ihan suoraan yrityksen tulokseen ja verotukseen.

Voiko yritys maksaa hieronnan?

Osakeyhtiössä työnantaja voi kuitenkin järjestää työntekijöille verovapaana henkilökuntaetuna tavanomaisin ja kohtuullisin kustannuksin esimerkiksi hierontaa. Myös osakeyhtiön osakkaat voisivat työntekijöinä silloin käyttää samaa etua.

Mikä on yrityksen suorite?

Suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut huomioidaan riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä. Maksupäivän sijaan menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen.

Voiko yritys ostaa kryptovaluuttaa?

Yritys sijoittaa bitcoineihin sijoitusmielessä

Osa näistä yritykselle kertyneistä kassavaroista päätetään sijoittaa bitcoineihin. Yrittäjä ostaa olemassa olevasta markkinapaikasta huomattavan määrän bitcoineja ja säilöö ne virtuaalilompakkoon.

Miten luontoisetu käsitellään yrityksen kirjanpidossa?

Luontoisetujen raha-arvoja ei merkitä menonsiirtoina eikä muinakaan liiketapahtumina kirjanpitoon, vaan merkinnät luontoiseduista tehdään ennakkoperintälaissa tarkoitettuun palkkakirjanpitoon.

Jätä kommentti