Voiko yrittäjä saada toimeentulotukea?

Yrittäjä voi hakea Kelasta tukea asumiseen ja toimeentuloon, jos tulot jäävät pieniksi. Tukiin voivat vaikuttaa pienituloisen yrittäjän omien tulojen lisäksi muiden samassa taloudessa asuvien tulot.

Voiko yrittäjä saada tukea?

Yrittäjä voi hakea Kelasta tukea asumiseen ja toimeentuloon, jos tulot jäävät pieniksi. Tukiin voivat vaikuttaa pienituloisen yrittäjän omien tulojen lisäksi muiden samassa taloudessa asuvien tulot.

Paljonko yrittäjä saa asumistukea?

Paljonko asumistukea yrittäjä voi saada? Yrittäjän asumistuen määrä lasketaan ruokakunnan bruttotulojen mukaan ja tukeen vaikuttaa myös ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Erilaisille ruokakunnille on määrätty omat rajansa. Erilaisten ruokakuntien tulojen ylä- ja alarajat löydät Kelan sivuilta.

Voiko yrittäjä saada Kelan tukia?

Yrittäjä voi hakea Kelasta tukea asumiseen ja toimeentuloon, jos tulot jäävät pieniksi. Tukiin voivat vaikuttaa pienituloisen yrittäjän omien tulojen lisäksi muiden samassa taloudessa asuvien tulot.

Paljonko yrittäjä sää asumistukea?

Esimerkkilaskelma yrittäjän asumistuesta

Laskurin mukaan esimerkiksi Jyväskylässä, 30m² kokoisessa asunnossa yksin asuva yksinyrittäjä voisi saada asumistukea 328,80€ kuukaudessa ilman perusomavastuuta, kun hänen ilmoittamansa YEL-työtulo on alin mahdollinen, eli 630€ kuukaudessa.

Voiko Kevytyrittäjä saada asumistukea?

Entä kevytyrittäjän asumistuki? Jos kevytyrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, kohdellaan häntä yleistä asumistukea hakiessa kuten palkansaajaa eli tällöin Kela tarkistaa kevytyrittäjän ansaitsemat palkkatulot ja asumistuen määrä lasketaan niiden perusteella.

Miten yrittäjän asumistuki lasketaan?

Asumistuen määrää arvioitaessa tuloiksi katsotaan tavallisesti yrittäjän oma ilmoitus tuloista. Asumistuen määrää arvioitaessa katsotaan tulojen sijaan YEL-työtuloa. Jos kevytyrittäjä tekee myös osa-aikasesti palkkatöitä, lasketaan YEL-työtulo ja palkkatulot yhteen.

Voiko yrittäjä saada asumistukea?

Voit saada yrittäjänä yleistä asumistukea samoilla edellytyksillä kuin muutkin. Kun olet yrittäjä, Kela käyttää asumistuen arvioimiseen voimassa olevaa YEL- tai MYEL-työtulosi määrää. Tällöin todellisilla yritystoiminnasta saaduilla palkka-, osinko- ja muilla tuloilla ei ole merkitystä asumistuen arvioimisessa.

Jätä kommentti