Miten voit toimia yrittäjämäisesti?

Yrittäjämäinen toiminta on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa sekä tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista. Yrittäjämäinen toiminta on oikeaa asennetta, päättäväisyyttä, vastuuntuntoa, innovatiivisuutta, tulevaisuussuuntautuneisuutta ja kykyä tehdä oikeita asioita.

Mitä on Osa-aikainen yrittäjyys?

Yrittäminen voi lain mukaan olla myös osaaikaista. Yrittäjän työtulolle on vuosittainen raja, jonka ylittämisen jälkeen on otettava YEL. Osaaikainen yrittäjyys tarkoittaa yritystoimintaa varsinaisen päivätyön tai opiskelun ohella.

Onko YEL pakollinen sivutoiminen?

Sivutoiminenkin yrittäjä tarvitsee yrittäjän eläkevakuutuksen eli YELin, mikäli sen ehdot täyttyvät. Joudut hankkimaan kyseisen vakuutuksen, mikäli YEL-työtulosi on yli 8 261,71 € euroa vuodessa (2022) ja yritystoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta.

Miksi Suomeen tarvitaan lisää yrittäjiä?

Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. Ne luovat uutta toimintaa, uutta työtä ja takaavat siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin. Tulevina vuosina kolmasosalla yrityksissä on sukupolvenvaihdos edessä. Yrityksiä syntyy näillä näkymin vähemmän kuin entisiä poistuu ja nuoria yrittäjiä tarvitaan kipeästi.

Milloin olen sivutoiminen yrittäjä?

Sivutoiminen yrittäjä on henkilö, jonka työskentely yritystoiminnassa on niin vähäistä, että se ei estä häntä hakemasta tai vastaanottamasta samaan aikaan kokoaikatyötä. TE-toimisto arvioi tilanteen ja antaa asiassa lausunnon.

Miten sisäinen yrittäjyys näkyy?

Sisäinen yrittäjä kokee yleensä suurta intohimoa työtään kohtaan, mikä näkyy esimerkiksi työhön sitoutumisena, työn tehokkuudesta huolehtimisena sekä kiinnostuksena työtehtäviään ja yrityksen toimialaa kohtaan.

Mitä on Yrittäjämäisyys?

Yrittäjämäinen asenne on käsite, jolla kuvataan ihmisen suhtautumista työhönsä. Se pitää sisällään sitoutumista, oma-aloitteisuutta, innostuneisuutta, luovuutta ja vastuun ottamista. Yrittäjämäisesti asennoituva työntekijä suhtautuu työnantajaansa kuin omaan yritykseensä.

Mitä on Mikroyrittäjyys?

Mikroyrittäjä on yrittäjän tai yksityisyrittäjän kaltainen yleiskäsite, jonka merkitys vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Muodollisesti mikroyrittäjällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi mikroyrityksessä määräysvaltaa käyttävää henkilöä eli käytännössä mikroyrityksen perustajaa tai osakasta.

Miten yrittäjyys vaikuttaa opintotukeen?

Opiskelijan kannattaa olla yrittäjä: Toiminimen liikevaihto ei vaikuta opintotukeen yhtään mitään Nuoret ryhtyvät entistä enemmän yrittäjiksi hankkiakseen rahaa kesäloman aikana. Kun työ alkaa tuottaa, pitää muistaa, että saatu tulo voi vaikuttaa opiskelijan opintotukeen.

Jätä kommentti