Miten tehdä omat kotisivut ilmaiseksi?

Verkosta löytyy lukemattomia työkaluja, joilla voit tehdä ilmaiset verkkosivut. WordPress on oman kokemukseni mukaan näistä paras. Siihen on saatavilla loputtomasti ilmaisia teemoja ja lisäpalikoita. WordPress on myös valmiiksi varsin nopea ja kohtuullisen hyvin hakukoneoptimoitu.

Mistä aloitteleva yrittäjä sää apua?

Starttiraha on TE-toimiston myöntämä tuki aloittavalle, päätoimiselle yrittäjälle. Lainarahoitus sopii investointeihin ja käyttöpääomaan, ja sitä voit saada esimerkiksi Finnveralta ja pankeista. Muita tukia voit hakea esimerkiksi ELY-keskuksilta, Leader-ryhmiltä tai Business Finlandilta.

Pitääkö osakepääoma olla tilillä?

Oman pääoman vähimmäisvaatimus poistettiin, sillä aikaisemmalla 2500 eurolla ei käytännössä ollut merkitystä velkojien suojan kannalta. On siis samantekevää, onko osakepääoma 2500 euroa vai nolla. Kuitenkin, oman pääoman menettämisen rekisteröinti säilytettiin, sillä sen katsottiin olevan velkojien edun mukaista.

Mihin osakepääoma maksetaan?

Osakepääomana maksettu raha on ollut yhtiön käytettävissä alkuun tehtäviin hankintoihin. Osakepääoma on yhtiön sidottua pääomaa, jota ei voi jakaa osinkona yrittäjälle, sillä sidotun pääoman vaatimus on tarkoitettu suojaamaan velkojia.

Kenen ei tarvitse ilmoittautua kaupparekisteriin?

Osakeyhtiöiden, avointen- sekä kommandiittiyhtiöiden on aina pakollista ilmoittautua kaupparekisteriin. Sen sijaan toiminimiyrittäjien tarvitsee liittyä kaupparekisteriin vain silloin, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täytyy: liiketoimintaa varten on pysyvä toimipaikka, eli yrittäjällä on erillinen liiketila.

Voiko työtön olla sivutoiminen yrittäjä?

Voit saada työttömyysetuutta, jos aloitat yritystoiminnan työttömänä tai yritystoimintasi on sivutoimista. Voit saada työttömyysetuutta myös, jos yritystoimintasi on päättynyt kokonaan.

Miksi tase menee tasan?

Kaikki yrityksen hallussa oleva varallisuus on vastaavaa ja yrityksen velat eri sidosryhmille on vastattavaa. Eli varallisuus-puoliskon nimi on vastavaa kun taas rahoitus-puoliskon nimi on vastattavaa. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret, joten tase menee tasan.

Mitä tarkoittaa lyhenne IPR?

IPR on lyhenne sanoista intellectual property rights eli immateriaalioikeudet. Nämä ovat aineettomia oikeuksia, eli omistusoikeuksia yrityksen omaan osaamiseen ja ideoihin.

Miksi rekisteröityä kaupparekisteriin?

Rekisteröitymällä kaupparekisteriin saat yksinoikeuden yrityksesi nimelle. Älä kuitenkaan ole hätähousu ja painata yrityksesi nimeä mainoskyltteihin, ennen kuin nimi on takuulla hyväksytty kaupparekisterissä. Kaupparekisterin täytyy nimittäin ensin tutkia, ettei nimen käytölle ole esteitä.

Kannattaako tavaramerkki rekisteröidä?

Suomessa merkin käytön aloittamisella ei saa siihen oikeuksia, ja vaikka merkin käyttö olisikin aloitettu, on mahdollista, että jokin toinen taho rekisteröi sen omaksi merkikseen. Rekisteröinnin kanssa ei siis kannata odotella, vaan hoitaa se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Onko Logo tavaramerkki?

Tavaramerkki on yrityksen tuotteen tai palvelun kaupallinen tunnus, tyypillisesti sen nimi, logo tai slogan. Nimen valinta on jokaisella yrityksellä aivan ensimmäisiä päätettäviä asioita.

Miten tehdä rahoituslaskelma?

Rahoituslaskelma koostuu kolmesta erillisestä osiosta; liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirroista. Yhdessä nämä rahavirrat kertovat muunmuassa yrityksen likviditeettitasosta, eli yrityksen maksukyvystä ja maksuvalmiudesta, sekä antaa myös tärkeää tietoa liittyen yrityksen tulevaisuuden näkymiin.

Kannattaako Asuntoetu yrittäjälle?

Vaikka asuntoetu on veronalaista tuloa, sen verotusarvo määrittää verotettavan tulon määrän. Käytännössä siis asuntoedun todellisen vuokran ja verotusarvon erotuksen suuruinen säästö on myös työnantajalle säästöä, koska siltä osin hänen ei tarvitse suorittaa työeläkevakuutusmaksuja tai muita henkilösivukuluja.

Jätä kommentti