Miten poistot toimii?

Poistojen myötä koneen arvo taseessa laskee ja poistettu määrä siirtyy yrityksen kuluksi. Poistoja voidaan tehdä erilaisin menetelmin ja suunnitelma tehdään esimerkiksi sille ajalle, kun koneen tai kaluston arvioidaan olevan käytössä.

Mikä on yrittäjän vastuuvakuutus?

Vastuuvakuutus on yrityksen ja yrittäjän perusvakuutus

Olitpa sitten toiminimi tai osakeyhtiön pyörittäjä, yrittäjän vastuuvakuutuksesta saat turvaa sinun, työntekijöidesi tai tuotteidesi mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen varalle.

Pitääkö yrittäjän maksaa työttömyysvakuutusmaksua?

Velvollisuutta maksaa työttömyysvakuutusmaksu tarkastellaan erikseen jokaisesta työ- tai virkasuhteesta. Jos yrittäjä tai maatalousyrittäjä työskentelee yritystoimintansa ohessa palkkatyössä toisen palveluksessa, työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus koskee tästä työstä saatua palkkaa.

Tuleeko Tulosbudjettiin alv?

Tulosbudjetin luvut ovat yleensä arvonlisäverottomia, koska arvonlisävero on yritykselle vain läpikulkuerä. (Savonia 2014) Rahoitusbudjetissa arvonlisävero tulee kuitenkin ottaa huomioon, sillä se vaikuttaa yrityksen maksukykyyn.

Mikä on enkelisijoittaja?

Enkelisijoittaja on yleensä yritykseen sen alkuvaiheessa sijoittava yksityishenkilö, joka sijoittaa omaa pääomaansa. Yleensä enkelisijoittaja on jo oman yrityksen myynyt henkilö, sarjayrittäjä, tai businessalan ammattilainen, joka haluaa auttaa uusia yrittäjiä pääsemään alkuun.

Miksi yrittäjän kannattaa tehdä laskelmia?

Kannattavuuslaskelma kannattaa tehdä, kun on aloittamassa uutta yritystoimintaa. Se auttaa hahmottamaan, mitä kaikkia kuluja toimintaan liittyy sekä minkä suuruisella kokonaismyynnillä ne katetaan ja tehdään toivottu tulos. Laskelmaa tarvitaan myös rahoitusta tai tukia, kuten starttirahaa, hakiessa.

Miksi aloittavan yrittäjän kannattaa tehdä hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma auttaa tarkastelemaan yritystoiminnan mennyttä ja tulevaa. Suunnitelman avulla tiedät myös, onko yritystoimintasi mennyt oikeaan suuntaan vai tarvitseeko sinun tehdä korjausliikkeitä. Suunnitelman tekemiseen kannattaa käyttää huolella aikaa.

Mikä on tuloslaskelman ensimmäinen rivi?

Liikevaihto on tuloslaskelman ensimmäinen rivi mikä kertoo varsinaisen toiminnan myyntituotot. Liikevaihto ilmoitetaan tuloslaskelmassa ilman arvonlisäveroa. Liikevaihtoa käytetään mittarina monessa yhteydessä ja se kuvaakin yrityksen kokoa kohtuullisen hyvin.

Mikä on yrittäjän työtulo?

Työtulo tarkoittaa yrittäjätoiminnallesi antamasi työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Sen pitää vastata sellaista kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin tilallesi palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle tai sellaista korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan tekemääsi työtä.

Mitä on Koneet ja kalusto?

Koneet ja kalusto ovat niin sanotusti aineellisia hyödykkeitä. Näitä voivat olla myös esimerkiksi autot ja tietokoneet. Aineettomia hyödykkeitä ovat taas toimiluvat, patentit, lisenssit, tavaramerkit ja niin edelleen. Esimerkiksi yrityksen ostama IT-järjestelmä voi olla tällainen aineeton hyödyke.

Mitä yrittäjän täytyy osata?

Sinun tulee muun muassa ymmärtää yritystoiminnan ja taloushallinnon periaatteet sekä tietää, mihin olet yrittäjänä velvollinen. Sinun tulee myös osata kehittää ideoitasi, suunnitella yrityksesi toimintaa ja johtaa alaisiasi. Voit madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi esimerkiksi suorittamalla yrittäjyystutkinnon.

Mikä on yrittäjän vastuu?

Yksityisenä elinkeinonharjoittaja toimiva henkilö on taloudellisessa vastuussa sekä elinkeinotoiminnassa syntyvistä että muista veloista kaikella varallisuudellaan. Tähän varallisuuteen katsotaan kuuluvan sekä elinkeinotoiminnassa syntyvät varat että hänen muu omaisuutensa.

Mikä on SSL virhe?

Olet varmasti joskus törmännyt tilanteeseen, jossa nettiselaimesi estää pääsyn sivulle vedoten turvallisuusuhkaan. Tällöin kyse on useimmiten siitä, että sivun SSL-varmenne, eli Secure Socket Layer, on puutteellisesti asennettu.

Jätä kommentti