Milloin yrittäjä voi jäädä eläkkeelle?

65-vuotiaana yrittäjä voi hakea kansaneläkejärjestelmän täyttä vanhuuseläkettä, mikäli ei ole hakenut sitä jo aiemmin varhennusvähennyksellä pienennettynä. Kansaneläkkeen täysi määrä on 666,29 euroa kuukaudessa (2021).

Yrittäjäksi ryhtyminen on yksi suurimmista elämänmuutoksista, joita kukaan voi tehdä. Yrittäjyys tuo mukanaan paljon vastuita, ja yrittäjän on jatkuvasti pohdittava, miten voi pitää bisneksensä kannattavana ja kuinka voi saavuttaa päämääränsä. Yrittäjien mielestä on erityisen tärkeää pohtia, milloin voi jäädä eläkkeelle.

Kun yrittäjä on tehnyt kaikkensa, jotta hänen yrityksensä voi menestyä ja tuottaa voittoa, voi hän alkaa miettiä eläkkeelle jäämistä. Yrittäjän on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että eläkkeelle jääminen on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ennen kuin voi jäädä oikein eläkkeelle.

Miksi yrittäjien on hyvä suunnitella eläke

Yrittäjän on tärkeää suunnitella eläke, koska eläke on yksi tärkeimmistä elämänhallintakeinoista, joita yrittäjä voi käyttää. Eläke voi antaa yrittäjälle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle tai siirtyä sivutoimiseen yrittäjyyteen. Eläke voi myös tarjota yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa yritystoimintaa mutta päättää sopimus työntekijöiden kanssa, jotka voivat auttaa yritystä menestymään.

Eläke voi myös tarjota yrittäjälle mahdollisuuden säästää rahaa tulevaisuutta varten. Yrittäjän on mahdollista säästää rahaa eläkkeellisen elämäntavan tarjoamiseksi. Säästöjä voi tehdä eläkkeellä olevan henkilön eläkkeen, sijoitusten ja sosiaaliturvan avulla. Yrittäjän on myös tärkeää harkita tarkkaan, milloin haluaa jäädä eläkkeelle ja mitä eläkettä hän haluaa saada.

Eläkkeelle jäämisen edellytykset

Eläkkeelle jäämisen edellytyksenä on, että yrittäjän on oltava vähintään 55-vuotias. Yrittäjän on myös oltava ollut vakituisessa työsuhteessa vähintään viiden vuoden ajan. Yrittäjän on myös oltava työskennellyt vähintään 40 vuotta, jotta hän voi saada eläkkeen.

Eläkkeelle jäämisen edellytyksenä on myös, että yrittäjän on annettava työnantajalleen vähintään kolme kuukautta irtisanomisaikaa. Yrittäjän on myös huolehdittava siitä, että hänen yrityksensä on turvallinen ja kannattava. Eläkkeelle jäämisen edellytyksenä on myös se, että yrittäjän on oltava vähintään kaksi vuotta yrittäjänä ennen eläkkeelle jäämistä.

Eläkkeelle jääminen ja verotus

Kun yrittäjä on päättänyt, milloin hän haluaa jäädä eläkkeelle, on tärkeää huomioida, että eläkkeelle jäämisen jälkeen on oltava tietoinen verotuksen vaikutuksista. Eläkkeelle jäämisen jälkeen yrittäjän on maksettava veroja eläkkeestään ja sijoitetuista tuotoista. Yrittäjän on myös huolehdittava siitä, että hän maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut oikeaan aikaan. Yrittäjän on myös pidettävä kirjaa kaikista tulleistaan ja eläkkeelle jäämisen jälkeisistä tuloista verottajalle.

Kun yrittäjä on suunnitellut tarkasti eläkkeelle jäämisen ja huomioinut verotuksen vaikutukset, hän voi alkaa suunnitella eläkejärjestelyjä. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että eläkejärjestelyt ovat turvallisia ja kannattavia. Yrittäjän on myös oltava tietoinen eri eläkejärjestelyistä, joita hän voi käyttää eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Miten yrittäjä voi valmistautua eläkkeelle jäämiseen?

Yrittäjän on huolehdittava siitä, että hän on valmistautunut eläkkeelle jäämiseen. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että hänen yrityksensä on turvallinen ja kannattava. Yrittäjän on myös oltava tietoinen eri eläkejärjestelyistä, joita hän voi käyttää eläkkeelle jäämisen jälkeen. Yrittäjän on myös varmistettava, että hän on maksanut kaikki sosiaaliturvamaksut oikeaan aikaan ja että hän on antanut työnantajalleen vähintään kolme kuukautta irtisanomisaikaa. Yrittäjän on myös säästettävä rahaa tulevaisuutta varten.

Kun yrittäjä on valmistautunut eläkkeelle jäämiseen, hän voi alkaa suunnitella eläkejärjestelyjä. Eläkejärjestelyillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yrittäjän talouteen ja elämäntyyliin. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että eläkejärjestelyt ovat turvallisia ja kannattavia. Yrittäjän on myös tärkeää tarkastella eri eläkejärjestelyjä, jotta hän voi tehdä oikean päätöksen eläkejärjestelyistä.

Kun yrittäjä on suunnitellut tarkasti eläkkeelle jäämisen ja huomioinut verotuksen vaikutukset, hän voi alkaa valmistautua oikein eläkkeelle jäämiseen. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että hänen yrityksensä on turvallinen, kannattava ja että hän on antanut työnantajalleen vähintään kolme kuukautta irtisanomisaikaa. Yrittäjän on myös säästettävä rahaa tulevaisuutta varten ja oltava tietoinen eri eläkejärjestelyistä, joita hän voi käyttää eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrittäjän eläkeikä?

63-vuotias yrittäjä voi myös hakea työeläkkeen rinnalle kansaneläkettä. Alle 65-vuotiaalle se maksetaan kuitenkin pysyvästi vähennettynä. Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle 837,59 euron suuruisen (2021) vähimmäiseläkkeen.

Saako yrittäjä takuueläkkeen?

Maksuilla yrittäjän kuuluu kustantaa eläkkeensä, perhevapaansa ja sairaslomansa. Maksut saa vähentää verotuksessa. Pienimmällä YEL-maksulla ei saa kokoon edes takuueläkkeen suuruista eläkettä, 746,57 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeen saa jokainen, vaikka ei olisi maksanut eläkemaksuja euroakaan.

Jätä kommentti