Mikä on MYEL?

Yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetulle yrittäjälle maksetusta palkasta ei tarvitse periä työttömyys-, työeläke- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja. Palkasta peritään kuitenkin työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Miten YEL vaikuttaa eläkkeeseen?

Yrittäjänä toimiessa eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Poikkeuksena on vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun asti jatkuva siirtymäaika. Tällöin 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Mitä jos yrittäjä sairastuu?

Yrittäjällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan ja osasairauspäivärahaan. Jos sairaus pitkittyy, mahdollisia tukia ovat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Päivärahan määrä perustuu vuosituloon, joka yrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo.

Onko WOLT kuski yrittäjä?

Direktiiviehdotuksen on määrä taata, että digitaalisilla alustoilla työtä tekevät henkilöt voivat nauttia niistä oikeuksista ja eduista, joihin he ovat oikeutettuja. Jos Uber-taksikuski tai Wolt-pizzalähetti on tosiasiassa työntekijä, hänen pitää saada työntekijän kohtelu.

Mikä on Omistajayrittäjä?

Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi.

Mikä on Kassavirta analyysi?

Kassavirta paljastaa yrityksen taloudellisen tilanteen

Analysoimalla kassavirtaa saa hyvän kuvan siitä, kuinka yritys voi ja mikä hyvän tai huonon tilanteen aiheuttaa. Kassavirtalaskelma tehdään kolmen asian perusteella; tarvitaan oikaistu tuloslaskelma, julkinen tase sekä mahdolliset tilinpäätöksen liitteet.

Onko osuuskunnan jäsen yrittäjä?

Osuuskunnan jäsenyrittäjä vai ei? Osuuskunnan jäsen voi olla yritystoimintaa harjoittava henkilö tai palkansaaja. Rajanveto noudattelee työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n säännöksiä.

Mitä yrittäjät tekevät?

Yrittäjyys on tapa tehdä työtä, työllistää itsensä ja ehkä myös muita. Yrittäminen on oman osaamisen hyödyntämistä ja uskomista omaan liikeideaan. Parhaimmillaan yrittäjyys on inspiroivaa arkea, jossa päätät itse työtapasi ja työaikasi. Yrittäjyyteen kuuluu vastuuta ja yritystoiminnassa on aina omat riskinsä.

Mikä on yrittäjä?

Kuka on yrittäjä

  • henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. …
  • henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä

Miten suoritetaan Liikenneyrittäjätutkinto?

Liikenneyrittäjätutkinnosta sähköinen tutkinto

Vuodesta 2021 lähtien Liikenneyrittäjätutkinto on suoritettu sähköisesti. Sähköinen liikenneyrittäjätutkinto suoritetaan Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajan Ajovarman toimipisteissä. Aika tutkinnon suorittamiseen varataan suoraan Ajovarman kautta.

Mitä jos jättää YEL maksamatta?

Mikäli YEL-maksuja on jäänyt jonain vuonna maksamatta, sen vuoden työtuloa pienennetään samassa suhteessa kuin maksuja on maksamatta. Jos jonkun vuoden YEL-maksut ovat kokonaan jääneet maksamatta, on sen vuoden työtulo eläkettä laskettaessa 0 euroa.

Miksi yrittäjämäinen asenne on tärkeää muillekin kuin yrittäjinä toimiville?

Sekä yrittäjämäinen asenne että sisäinen yrittäjyys ovat kimppu positiivisia ominaisuuksia, joita arvostetaan työelämässä. Molemmat parantavat työtuloksia kaikenlaisissa työtehtävissä niin suorittavassa kuin asiantuntijatehtävissäkin.

Mihin kysymyksiin yrittäjä vastaa pohtiessaan yrityksensä liikeideaa?

Mikä on liikeidea? Liikeidea on yritystoiminnan perusta, joka auttaa yhdessä liiketoimintasuunnitelman kanssa selvittämään, millaiset toimintamahdollisuudet yrityksellä on. Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä yritys tekee, kenelle se tekee ja miten.

Jätä kommentti