Kannattaako liittyä Yrittäjäkassaan?

Uskallatko sinä yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa? Yritystoiminta on aina riskialtista ja yrittäjänkin kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta. Vain Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.

Voiko yrittäjä päästä velkajärjestelyyn?

Yrityksesi voi päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja. Velkajärjestelyssä laaditaan maksuohjelma sekä yrityksesi että yksityistaloutesi veloille. Hae järjestelyyn talous- ja velkaneuvonnan kautta.

Saako Dronella lentää kaupungissa?

Ensi vuodesta alkaen poliisi voi sakottaa lennättäjää, mikäli hänellä ei ole vaadittavaa lentolupaa eli hyväksyttyä teoriakoetta. Uusi EU-asetus rajoittaa, minkä painoisella droonilla voi lentää missäkin alueella.

Onko Perhehoitaja yrittäjä?

Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei ole myöskään yrittäjä. Perhehoitajan tehtävää ja asemaa määrittävät perhehoitolaki ja siihen liittyvät muut lait, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki ja julkisten alojen eläkelaki.

Onko pakko jäädä lakkoon?

Suomessa on lakko-oikeus, mutta työntekijällä ei ole velvoitetta osallistua lakkoon. Jokaisella työntekijällä on halutessaan oikeus tehdä työtä, eikä Teollisuusliitto sitä voi estää, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Miten Vastuullinen yrittäjä toimii?

Yritysten vastuu hyvästä hallinnosta

Sen alle kuuluvat esimerkiksi lain noudattaminen, verojen maksaminen, korruption kitkeminen ja tasa-arvon edistäminen yrityksessä. Vastuullinen hallinto voi tarkoittaa erilaisia asioita erikokoisille yrityksille.

Miten toimeksiantosopimus tehdään?

Toimeksiantosopimus on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen eli sen voi solmia suullisesti, kirjallisesti tai se voi syntyä myös hiljaisesti. Kirjallinen muoto on kuitenkin ehdottomasti suositeltavin vaihtoehto, sillä myöhemmin suullisesti sovitun muistaminen ja riitatilanteessa toteen näyttäminen on hyvin vaikeaa.

Mitä yrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Mitä liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi vähentää verotuksessa

  • autokulut.
  • työmatkakulut.
  • työtilan vuokra ja työhuonevähennys.
  • edustusmenot.
  • poistot ja pienhankinnat.

Voiko opettaja olla yrittäjä?

Opettaja voi olla myös yrittäjä. Suomalaista koulutusosaamista viedään maailmalle, ja Suomeen tulee työntekijöitä ympäri maailmaa. – Se vaatii oman osaamisidentiteetin jatkuvaa päivittämistä, Raudasoja sanoo. Opettajuuden muuttuminen näkyy myös opettajankoulutuksessa.

Onko maanviljelijä yrittäjä?

Sairaus, tapaturma tai kuolema voi yllättää koska tahansa – viljelijä on yrittäjä, jonka pitää olla varautunut odottamattomiin tilanteisiin. Ylivoimaiseen esteeseen voi tietyissä tilanteissa vedota, mutta kuolemakaan ei käy perusteluksi kovin pitkään.

Kuka saa poistaa tatuointeja?

Tatuointi kokonaan pois

Sitä hän ei kuitenkaan voi tehdä, vaan hänen pitää ohjata asiakas terveydenhuollon ammattilaisten luokse. Tatuointi– tai kauneudenhoitoyritykset eivät nimittäin enää nykyään saa poistaa tatuointeja ilman terveydenhoitoalan ammattilaista.

Miten yrittäjä voi varautua riskeihin?

Yrittäjä, vältä karikot – Varaudu riskeihin kolmella tasolla

  • Yrittäjä, älä unohda itseäsi. Lukumäärällisesti eniten yrityksille tapahtuu henkilö- ja liikennevahinkoja. …
  • Turvaa liiketoiminnan jatkuminen. …
  • Säännöllinen tarkistus paikallaan. …
  • Sopimukset kuntoon.

Mitä jos ei ole YEL vakuutusta?

Mikäli yrittäjä ei ole ottanut vakuutusta, Eläketurvakeskus kehottaa häntä kohtuullisessa ajassa korjaamaan laiminlyönnin. Jos yrittäjä ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus ottaa yrittäjän puolesta ja kustannuksella YEL-vakuutuksen työeläkevakuutusyhtiöstä.

Jätä kommentti