Saako yrittäjä sairauspäivärahaa?

Yrittäjällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan ja osasairauspäivärahaan. Jos sairaus pitkittyy, mahdollisia tukia ovat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Päivärahan määrä perustuu vuosituloon, joka yrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo.

Saako yrittäjä Kelalta sairauspäivärahaa?

Yrittäjällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan ja osasairauspäivärahaan. Jos sairaus pitkittyy, mahdollisia tukia ovat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Päivärahan määrä perustuu vuosituloon, joka yrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo.

Milloin yrittäjä saa sairauspäivärahaa?

Yrittäjän sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Sairauspäivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä.

Miten yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy?

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siten yksi kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Miten yrittäjän sairauspäiväraha lasketaan?

Yrittäjän sairauspäiväraha lasketaan YEL-työtulon mukaan

Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo.

Miten haen yrittäjän sairauspäivärahaa?

Sairauspäivärahaa voi hakea Kelan sivuilta sähköisesti. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemukseen skannataan tarvittavat liitteet esimerkiksi ottamalla niistä kuva älypuhelimella. A-lääkärintodistuksen perusteella päivärahaa voi saada yleensä enintään 60 päivää.

Saako Kevytyrittäjä sairauspäivärahaa?

Sairauspäivärahaa maksetaan alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamasta ansionmenetyksestä ammatinharjoittajalle ns. kevytyrittäjälle. –Sairauspäiväraha lasketaan kevytyrittäjän 12 edeltävän kuukauden ansioista. Päivärahaan huomioidaan myös YEL-vakuutuksen tulot ja mahdolliset muut palkkatulot.

Miten yrittäjä hakee sairauspäivärahaa?

Hae sairauspäivärahaa OmaKelassa. Ilmoita hakemuksessasi työnantajasi ja työsi sisältö. Jos teet useampaa kuin yhtä työtä, kerro myös mistä töistä olet ollut sairautesi vuoksi pois ja mitä työtä olet pystynyt tekemään. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, voit hakea YEL- ja Mela-sairauspäivärahaa verkossa.

Jätä kommentti