Miten myyntikate lasketaan?

Myyntikate on hyödyllinen luku, joka auttaa yrityksiä mittaamaan liiketoimintansa tehokkuutta. Se kertoo, kuinka paljon rahaa yritys tekee kaikkien myynnin jälkeen. Myyntikatteen laskemiseksi tarvitaan tiettyjä alkuperäisiä tietoja. Tässä artikkelissa keskustellaan siitä, miten myyntikate voidaan laskea oikein.

Mikä on myyntikate?

Myyntikate on erotus suoritetun tuotteen tai palvelun hinnasta ja sen tuottamiseen liittyvistä menoista. Myyntikatteeseen sisältyy yleensä tuotantomenot, markkinointimenot ja volyymihyvitykset. Yksinkertaisesti sanottuna se on tulos ennen veroja ja palkkoja eli EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).
Myyntien summa jaetaan saamasi voitto-osuuden muodossa:
myyntien summasta vähennettyjen menojen prosenttiosuus.
Tuloksen avulla voitte arvioida todellisen liikevoittomarginaalinne sekä analysoida nykytilannettanne ja strategianne tarkemmin.

Myynnin suunnittelu


Kun olette suunnitellut myynnin askel askeleelta, voitte alkaa laskea itse myyntiaktiivisuutta edustavaa numeroarviota eli ”myyt meille”. Tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, kuinka paljon voitte odottaa myyvänne tuotteita tai palveluita. Myynti on usein pieni osa markkinointisuunnitelmaanne.

Myynnin seuranta

Kun olette suorittaneet myyntisuunnitelmanne ja aloittaneet myynnin, on aika alkaa seurata sitä. Erilaisia ​​työkaluja voidaan käyttää tarkan seurannan tekemiseen. Numerot auttavat ymmärtämään, milloin tulokset ovat myönteisiä ja milloin ne eivät ole niin positiivisesti. Se auttaa myös mittaamaan toimintasuorituksenne ja parantamaan sen laatua jatkuvasti.

Menojen laskeminen

Ennen kuin voitte laskea itse myyntikatearvonne, on laskettava menotiedot. Menojen osalta on erityisen tärkeä huomioida kaikki mahdolliset menot: tuotantomenot, markkinointimenot, volyymihyvitykset jne. Numeroiden keruu ja laskenta voidaan tehdä helposti manuaalisesti tai erilaisilla automatisoiduilla työkaluilla (esim Excel).

Myyntikatelaskelman laskeminen


Uusien numeroiden avulla voitte nyt alkaa laskemaan itse myyntikatearvoanne. Tarkoituksena on selvittää liikevoiton prosenttiosuus nettomyyntihinnasta eli myyntikateprosentti. Voitte laskea sen seuraavasti:

  • (Tulos ennen veroja + Veronmaksu) / Myynnit = Myyntikateprosentti.


Myyntikatearvolla mitataan siis yrityksenne liikevoiton prosenttiosuutta suoritetusta tuotteesta tai palvelusta saamista rahoista – eli siitä, kuinka hyvin yritys pystyy hyödyntämään tuotantokustannuksia ja muut menot.

Myyntikatearvon hyödyllisyys

Myyntikate on tärkeä osa liiketoimintastrategiaanne. Se auttaa ymmärtämään, kuinka tehokkaasti yrityksenne pystyy tuottamaan tulosta. Myyntikatearvon avulla voitte myös verrata kilpailijoitanne, mittaamaan markkinaosuutta ja arvioimaan toimintanne tehokkuutta.

Myyntikate on erittäin kätevä työkalu strategian laatimiseen ja toteuttamiseen. Se auttaa yrityksiä esimerkiksi arvioimaan tuotteiden uudelleenjakelukustannuksia, antamaan markkinointituet ja volyymihyvitykset sekä vahvistamaan organisaation tunnettavuutta ja uskottavuutta. Myyntikatearvo on myös hyödyllinen työkalu, kun halutaan arvioida yrityksen nykytilannetta, suunnitella tulevia toimintoja ja mittaamaan tulosta.

Yhteenveto


Myyntikate on liikevoiton prosenttiosuus nettomyynnistä, jonka avulla yritys voi mitata liiketoimintansa tehokkuutta ja strategian vaikuttavuutta. Myyntien summa jaetaan saamasi voitto-osuuden muodossa: myyntien summasta vähennettyjen menojen prosenttiosuus. Ennen myyntikatearvon laskemista on laskettava ensin kaikki mahdolliset menotiedot. Tietojen keruu voidaan tehdä helposti manuaalisesti tai erilaisilla automatisoiduilla työkaluilla (esim Excel).
Myyntikatteen laskeminen auttaa yritystä selvittämässa sen nykytilan ja paremman tuloksen saamiseksi optimoimaan strategiansa tarkemmin.

Jätä kommentti