Mitä tarkoittaa kun yritys on poistettu ennakkoperintärekisteristä?

Verohallinto voi poistaa toimijan ennakkoperintärekisteristä, jos toiminta on päättynyt, jos toimintaa ei ole edes aloitettu tai jos toiminta on jäänyt harrastustoiminnaksi. Ennen rekisteristä poistamista Verohallinto lähettää asiakkaalle kuulemiskirjeen.

Milloin yksityinen terveydenhuolto yritys tarvitsee erillisen luvan toimia?

Yritykseltäsi edellytetään yksityisen terveydenhuollon lupaa myös silloin, jos yrityksesi tuottaa terveydenhuollon palveluja julkisen toimijan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella.

Onko ajoneuvon haltijan tiedettävä kuka ajoneuvoa kulloinkin kuljettaa?

Ajoneuvon haltijan on tiedettävä kuka ajoneuvoa kulloinkin kuljettaa. Mikäli ajoneuvonne on ollut valvontamaksun antamisen aikaan luvattomasti sitä kuljettaneen henkilön hallussa, pyydämme toimittamaan todistuksen poliisille tekemästänne tutkintapyynnöstä.

Kuka omistaa ajovarman?

Ajovarma Oy on kuljettajantutkintojen vastaanottamiseen ja tieliikenteen lupapalveluihin erikoistunut yritys, joka kuuluu A-Katsastus-konserniin. Ajovarma toimii Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sopimuskumppanina.

Mikä on Yrityslimiitti?

Limiittilaina eli yrityslimiitti on yrityksen investointeihin ja arjen tarpeisiin suunniteltu jatkuva joustoluotto. Yritys voi lainata rahaa käyttöön vaivattomasti juuri silloin kun sitä tarvitsee. Yrityslimiitti sopii niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille rahoitusmuodoksi.

Minkä maalainen Visa on?

Visa Inc. on yhdysvaltalainen monikansallinen luottoyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Foster Cityssä, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa.

Mitä tekee talouspäällikkö?

Talouspäällikön tärkein tehtävä on toimia toimitusjohtajan oikeana kätenä talouteen liittyvissä asioissa. Ihannetapauksessa talouspäälliköllä on myös vankka käsitys yrityksen johtamisesta kokonaisuutena ja hän pystyy omalla osaamisellaan täydentämään toimitusjohtajan näkemyksiä.

Mihin aikaan posti jaetaan Ylivieska?

Osoite

Postiinjättöajat ma – pe
Kirjeet16:00
Paketit16:00

Mitä tarkoittaa triple bottom line?

Kolmoistilinpäätös (Triple Bottom Line, TBL, 3BL) Yrityksen suorituskyvyn ilmoittaminen pelkän taloudellisen tuloksen sijaan sekä yrityksen taloudellisten, ekologisten että sosiaalisten vaikutusten suhteen. Kolmoistilinpäätökseen ja sen osa-alueisiin viitataan usein myös sanoilla People, Planet, Profit.

Onko Suomalainen Kirjakauppa yritys?

Suomalainen Kirjakauppa kuuluu Otava-konserniin, joka on kotimainen perheyritys. Suomalainen Kirjakauppa työllistää noin 450 henkilöä.

Miten yritys voi parantaa materiaalitehokkuutta?

Yritys voi parantaa tuotteensa materiaalitehokkuutta muun muassa:

  • valitsemalla raaka-aineita sekä energia- ja kuljetusmuotoja, joiden elinkaaren aikainen energian ja materiaalinkulutus on vähäinen,
  • tehostamalla tuotantoprosessien raaka-aineen ja energian käyttöä,
  • minimoimalla ja tehostamalla kuljetuksia ja pakkaamista,

Onko KONE suomalainen?

Kone Oyj on suomalainen hissejä ja liukuportaita sekä ovia valmistava yhtiö. Yhtiö valmistaa hissejä, liukuportaita ja -ovia sekä tarjoaa palveluja niiden kunnossapitoon ja nykyaikaistamiseen. Tuotevalikoimiin kuuluvat myös liukukäytävät, automaattiovet sekä valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Mitä KONE on valmistanut?

Kone Oyj on suomalainen hissejä ja liukuportaita sekä ovia valmistava yhtiö. Yhtiö valmistaa hissejä, liukuportaita ja -ovia sekä tarjoaa palveluja niiden kunnossapitoon ja nykyaikaistamiseen. Tuotevalikoimiin kuuluvat myös liukukäytävät, automaattiovet sekä valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Jätä kommentti