Mitä on toiminnanohjaus yrityksessä?

Toiminnanohjaus on prosessikokonaisuus, jolla ohjataan yrityksen toimintaa kuten tilauksia, tuotannonsuunnittelua, materiaalivirtoja, valmistusta, valmistuksen kustannuksia ja jakelua.

Mihin yrityksessä tarvitaan viestintää?

Viestinnän tehtävänä on yrityksen vuorovaikutussuhteiden luominen, ylläpitäminen, kehittäminen ja vahvistaminen eri sidosryhmien välillä. Jotta jokainen sidosryhmä saa yrityksestä niitä tietoja, joita se tarvitsee ja odottaa, on tärkeää kartoittaa ja analysoida sidosryhmät huolellisesti.

Miksi tilinpäätös on pakollista yrityksessä?

Tilinpäätös toimii pohjana yrityksen veroilmoitukselle. Veroilmoitus puolestaan määrittää kuinka paljon yritys maksaa yritys- eli yhteisöveroa (20% vuonna 2020). Veroa maksetaan tuloksesta eli voitosta. Tilinpäätös määrittää myös yrityksen jakokelpoiset varat.

Mitä tunnuslukuja yrityksessä seurataan?

Tärkeimpiä yrityksen tunnuslukuja toimintaedellytysten mittaamisessa ovat yrityksen maksuvalmius, kannattavuus, vakavaraisuus sekä toiminnan laajuus ja tehokkuus.

Minkä kokoisessa yrityksessä pitää olla luottamusmies?

Laki ei aseta mitään rajaa yrityksen koolle luottamusmiestä valitessa, toisin kuin työsuojeluvaltuutetun kohdalla josta alempana. Järjestäytymättömien kohdalla valittavasta luottamusvaltuuteusta kerrotaan työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 3 §.

Miten laatua voidaan arvioida pienessä yrityksessä?

Jotta laatutyötä oikeasti tehdään yrityksessä, niin kokonaisuuteen liittyy myös toiminnan tavoitteet ja seuranta. Lisäksi olennaista on se, että yrityksen toimintoja ja sen ohella myös laatua pyritään jatkuvasti kehittämään, eli jatkuvan kehittämisen periaatteet ovat osa laatutyötä.

Mitä kustannuksia yrityksessä aiheutuu?

Varsinkin aloittavalle yrittäjälle ei välttämättä tule mieleen, minkälaisia kuluja yrityksen pyörittämiseen kuuluu. Työntekijöiden palkkaaminen, työvälineiden ja työtilojen hankinta, vuokrat, markkinointikulut sekä työmatkakulut ovat yleisiä menoja yritykselle.

Mitä eri budjetteja yrityksessä laaditaan?

Tavallisesti budjetti koostuu pääbudjeteista, jotka ovat tulosbudjetti ja tasebudjetti, jotka laaditaan joko tili-tai tiliryhmätasolla. Budjetti laaditaan tavallisesti yrityksen tilikarttaa noudatellen, jolloin budjetoidut luvut muodostavat vertailukelpoisen kokonaisuuden kirjanpidon toetumalukujen kanssa.

Jätä kommentti