Kauanko osakeyhtiön papereita pitää säilyttää?

Pääsäännön mukaan yrityksen kirjanpitoa on säilytettävä aineistolajista riippuen vähintään 6-10 vuoden ajan. Kuusi vuotta säilytettävien aineistojen kohdalla aika lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jona tilikausi päättyy. Kymmenen vuoden säännössä aika alkaa raksuttaa suoraan tilikauden päättymispäivästä.

Miten osakeyhtiön tulot jaetaan?

Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Tämä tulo verotetaan yrityksen tuloveroprosentin mukaan, eli 20 %. Jos menot ovat suuremmat kuin tulot, on yrityksen verovuosi tappiollinen. Tappiot on mahdollista vähentää seuraavien vuosien verotuksessa.

Mitä on yhtiön varat?

Osakeyhtiön varoja ovat arvostamislain mukaan yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus-, ja rahoitusomaisuus sekä muu omaisuus, jolla on varallisuusarvoa. Yhtiön veloiksi arvostamislaki määrittelee taseen vastattaviin, vieraaseen pääomaan merkittyjä eriä.

Onko osakeyhtiön tilinpäätös julkinen?

Kaupparekisteri. Kun tilinpäätös on rekisteröity, saat rekisteriotteen yrityksen YTJ-järjestelmään merkittyyn postiosoitteeseen. Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta.

Miten lasketaan osakeyhtiön verotettava tulo?

Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Tämä tulo verotetaan yrityksen tuloveroprosentin mukaan, eli 20 %. Jos menot ovat suuremmat kuin tulot, on yrityksen verovuosi tappiollinen. Tappiot on mahdollista vähentää seuraavien vuosien verotuksessa.

Miten lasketaan osakeyhtiön nettovarallisuus?

Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen varoista yrityksen velat. Nettovarallisuutta käytetään mm. yritystulon pääomatulo-osuutta laskettaessa (henkilöyhtiöiden verotus) ja osinkotulon verottoman osuuden selvittämiseen (osakeyhtiön verotus).

Miten osakeyhtiön pääoma muodostuu?

Oma pääoma muodostuu yritykseesi sijoitetusta pääomasta, yritystoimintasi tuottamista tuloista ja yrityksesi omaisuuden arvon noususta. Yrityksesi ei tarvitse maksaa omaa pääomaa takaisin rahoittajille. Omistajat sijoittavat yritykseen usein omaa pääomaa rahan tai muun omaisuuden muodossa, etenkin perustamisvaiheessa.

Milloin henkilöä voidaan pitää osakeyhtiön tosiasiallisena edunsaajana?

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: Henkilö omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Henkilöllä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Pitääkö yrityksellä olla kirjanpito?

Kaikki yritykset ovat lain mukaan kirjanpitovelvollisia. Yrityksen kirjanpitoon tulee koota kaikki tarvittava tositeaineisto, josta rekisteröidään liiketapahtumien tiedot. Tositteiden perusteella voidaan laskea ja ylläpitää yrityksesi taloustilannetta.

Mitä voi vähentää osakeyhtiön verotuksessa?

Kaikki liiketoimintaan liittyvät matkakulut ovat vähennyskelpoisia. Mainos-, markkinointi- ja sponsorointikulut ovat verovähennyskelpoisia, jos ne tukevat liiketoimintaa. Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat ammattilehdet (voidaan tilata kotiin) ja sanomalehdet, jotka on tilattava yrityksen toimipaikkaan.

Jätä kommentti