Mikä on yrityksen missio?

Mikä on yrityksen missio?

Yrityksen missio vastaa kysymyksiin siitä, miksi yritys on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa. Missio viestii yrityksen tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössään. Mihin yritys tarvitsee arvoja? Arvothan ovat ensisijaisesti työyhteisöä varten. Tämä tarkoittaa, että arvot toteutuvat ensin työyhteisön sisällä ja voivat vasta sitä kautta näkyä muille. Arvoista on yritykselle siis hyötyä vain, … Lue lisää

Miten yrityksen myyntihinta määräytyy?

Miten yrityksen myyntihinta määräytyy?

Yrityksen arvoon vaikuttavat esimerkiksi yrityksen liiketoiminta varastoineen, koneineen, laitteineen sekä immateriaalioikeudet ja henkilökunta. Pk-yrityksen arvoa määritellään käytännössä kahdella tavalla: yrityksen tuottoarvolla ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla. Miten verottaja laskee yrityksen arvon? Verottaja laskee yrityksen osakkeen matemaattisen arvon niin, että yhtiön nettovarallisuus (eli varat miinus velat) jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Myös osakkeen vertailuarvo lasketaan nettovarallisuuden … Lue lisää

Milloin yritys on alv velvollinen?

Milloin yritys on alv velvollinen?

Milloin yritys on alv–velvollinen? Yrityksesi on liityttävä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin eli alv-rekisteriin, mikäli sen liikevaihto tilikauden aikana ylittää 15 000 euroa. Aiemmin alaraja oli 10 000 euroa, mutta vuonna 2021 raja nousi 15 000 euroon. Saako leasing autosta vähentää alv? Leasing-autoissa vuokra sisältää aina arvonlisäveron, mutta vähennyskelpoisuus määrittyy käyttötarkoituksen perusteella. Esimerkiksi työsuhdehenkilöauto ei ole alv-vähennyskelpoinen, koska … Lue lisää